Naše podlahy

Tato kapitola průmyslových podlah je nejrozsáhlejší co do produktů, které lze použít do nejrůznějších provozů a užití jako jsou například sklady, továrny, obchodní a multifunkční prostory, podzemní parkoviště, nemocnice, potravinářské provozy, administrativní budovy, venkovní komunikace, zásobovací dvory, chodníky, veřejné prostory a zároveň ukazuje rozdělení podlah dle technologických postupů: hlazené podlahy, válcované podlahy, dekorativní podlahy, dle vyztužení: drátkobetonové podlahy, váknobetonové podlahy, vyztužení Kari sítěmi a prutovou výztuží. Dalé je členěna dle použitých materiálů na: silikátové, epoxidové, polyuretanové a magnezitové materiály.