Betonové průmyslové podlahy

Jedná se o těžké a masivní skladby podlah, které realizujeme v případě přání zákazníka včetně hydroizolace a tepelné izolace. Lehké skladby neprůmyslových podlah, tzn. betonové a anhydritové potěry a mazaniny neprovádíme (jiné technologie).

Betonové průmyslové podlahy tvoří pestrou druhovou skladbu a jsou děleny do několika skupin:

Dle zpraconvání:

Strojně hlazené podlahy

Strojně hlazené povrchy se provádí motorovými (spalovací motory) hladičkami o jedné či dvou soustavách disků a lopatek.

Buďto se povrch průmyslových podlahových desek zahlazuje pod další podlahoviny (epoxidové, polauretanové a akrilátové stěrky, PVC, marmolea, dlažby, koberce, portovní povrchy apd.)nebo se na povrch aplikuje tvrdidlo, tzv vsyp a potěr.

Vsypy

Vsypy jsou předmíchaná směs křemičitých písků, speciálních cementů a dalších vytvrzujících plnidel, která udržují výslednou odolnost povrchů průmyslových podlah proti obrusu. Vsypy se aplikují metodou „suchý do živého“ (tzn. suchý práškový vsyp se zahladí do povrchu čerstvě zabetonované podlahové desky). Firma J&B, pol s.r.o. používá vlastní vsypy od francouzké sestry Placeo v rámci holdingu RCR.

Zde je základní řada Rocland Qualidur a Qualidur HP pro standardní požadavky na odolnost proti obrusu ≤5 cm3/50 cm3 (dle Böhma). Např. sklady, prodejny, lehké tovární výroby.

Vyšší nároky splňuje řada Rocland Qualitop Titanium s odolností proti obrusu ≤3 cm3/50 cm3 (dle Böhma). Např. těžké tovární výroby, sklady pojížděné těžkými vysokozdvyžnýmy vozíky či sklady s 24 hodinovým provozem.

Nejvyšší nároky splňuje řada Rocland Qualitop Millenium při otěruvzdornosti ≤1,5 cm3/50 cm3 (dle Böhma). Pro velmi zatěžované podlahy (např. pojezd pásových vozidel).

Potěry

Nejkvalitnější povrchové úpravy vzhledu a životnosti se dociluje technologií „živý do živého“, kdy se použijí vsypové materiály s dávkováním 4 násobně vyšším než u technologie „suchý do živého“. Směs potěrových vsypů se smíchá v míchačkách s vodou a následný potěr (řídká tekoucí směs) se aplikuje na povrch čerstvě zabetonované podlahové desky. Zde se roztahuje a srovnává kovovými latěmi a po zavadnutí následně zahladí. Tyto naše materiály byly v minulosti úspěšně aplikovány např. na všech prodejnách Makro v České republice, na Horbachu Plzeň a Ostrava a dalších objektech (viz seznam referencí v kapitole „O společnosti“.

Barevnost

Vsypy („suchý do živého“) a potěry („živý do živého“) mají přirozenou betonovou šeď. Na přání zákazníka provedeme podlahu v dalších šedých odstínech, bílou, červenou, žlutou, zelenou, modrou, černou... viz vzorník. Jako příklad estetické barevné podlahy uvádíme skladový terminál Jipocar Jihlava, kde je aplikován potěr žluté barvy Rocland Qualitop HP 06 Chanois Buff na ploše cca 30 000 m2. Po aplikaci vsypu nebo potěru je na povrch podlahové desky aplikován zástřik akrilátovou emulzí (tzv. curing) jako obrana proti rychlému odpařování zánesové vody z betonové směsi. Firma J&B používí vlastní výrobek Rocland Roc Seal.

Křemenící nátěr

Pro zvýšení lesku povrchu na přání zákazníka aplikujeme na vsypy a potěry křemenící bezbarvý nátěr Placeo Seal, který utěsní póry v podlahovině. To má za následek zvýšení životnosti povrchu a také snažší úklid.

Smršťovací spáry

Na závěr je podlahová deska rozřezána (pokud není porváděna jako bezespará) na soustavu malých desek v rastru cca 6x6 metrů. Řez je veden do hloubky rovnající se 1/3 tloušťky desky. Spáry jsou následně zataveny polyuretanovým nebo akrilátovým tmelem.

Válcované podlahy

Válcovaný speciální beton s cementoakrilátoým potěrem je vhodný zejména pro skladové objekty. Podlahová deska je bezespará, čímž se eliminuje největší riziko průmyslových podlah - odlamování hran smršťovacích spar a poškozování výplní těchto spar pojezdem vysokozdvižných vozíků.

Technické listy

Příprava podloží

Válcovaný beton

Míchání cementoakrilátového potěru

Pokládka

Finální stav

Magnezitové

Plnivem je magnezitový písek spojený cementem a chemickými přísadami. Výsledná podlaha vykazuje vysokou rovinatost povrchu, pevnost, odponost proti obrusu a je elekrostaticky vodivá. Tento typ podlah je vhodný do velkoprostorových skladů s vysokými regálovými sestavami (např. centrální sklad Lidl, Penny Market, Tescoma).

Technické listy

Příprava

Pokládka

Finaální stav

Dle povrchové úpravy:

Hrubé srovnání

Provádí se motorovou vibrační latí nebo Laser Screedem. Používá se například pod vibrovanou nebo teraco dlažbu.

Hlazení diskem a kartáčovnání koštětem

Používá se například na venkovní komunikace, zásobovací dvory, parkoviště, chodníky.

Strojní hlazení lopatkami

Používá se například pod klasickou dlažbu do lepidla, pod stěrky, při aplikaci vsypů a potěrů Rocland.

Dle vyztužení:

Drátkobetonová výztuž

Používáme výrobky renomovaných výrobců Bekaert a Krampe. Zákazníkovi po předložení údajů o užitném zatížení (např. plošné 50kN/m2, pojezd vysokozvyžných vozíků vč. vlastní hmotnosti a hmotnosti břemene nebo uvedení kontkrétního typu vzv, zatížení na stojinu regálu při rozměrech patečního plechu stojiny např. 30 kN/120 x 130 mm, půdorysné rozměry regálové sestavy, jsou-li zády k sobě jednotlivé sestavy také velikost mezery např. 2700mm-šířka, 1100mm-délka a 200mm-mezera) provedeme výpočet ,,přímo na tělo", kdy dochází ke značným cenovým úsporám optimalizací skladeb podlah.

Polypropylenové nebo skleněné vlákno

Zde také používáme výrobky fyrem Bekaert a Krampe. Využití je vzláště vhodné do exteriérových betonových desek, kde hrozí riziko koroze (vozovky, chodníky, rampy, zásobovací dvory).

Výztuž Kari sítěmi

V případě zájmu zákazníka provádíme vyztužení Kari sítěmi dle projektové dokumentace dodané klientem. Jedná se zejména o silně zatížené podlahové desky, desky s podlahovým vytápěním, filigránové stropy s přivyztužením Kari sítěmi, stropní membrány apd.

Prutová výztuž

V malém rozsahu provádíme i železobetonové desky s prutovým vyztužením. Například základové desky pod sprinklerové nádrže.